ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2013-02-07 17:16

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Μουδανιά:    3/2/2013

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

Ταχ.Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 26

ΤΚ 63200 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής

Πληροφορίες: Μυλωνοπούλου Ζωή

Τηλ.: 2373350208

FAX: 2373350266

Email:zoi.milonopoyloy@nea-propontida.gr

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

 

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους

·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου

·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους

·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά

·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους

·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

 

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών

2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών

3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών

4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών

5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών

6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών

7.                       Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

·         Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας

·         Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο

·         Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.

·         Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά

·         Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια

·         Θέματα διατροφής

·         Σημασία της σωματικής άσκησης

·         Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

·         Σεξουαλική Αγωγή

·         Τρίτη ηλικία και οικογένεια

·         Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

·         Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

·         Επαγγελματικός Προσανατολισμός

·         Κατανάλωση και Διαφήμιση

·         Οικογενειακός Προϋπολογισμός

·         Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού

·         Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων

·         Προώθηση της ισότητας των φύλων

·         Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών

·         Συνεργασία γονέων-μεταναστών

·         Ψυχολογική Υποστήριξη

·         Αγωγή Υγείας

·         Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

·         Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής συνημμένης αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.

 

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 5-2-2013.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

α) στο γραφείο Παιδείας Παιδείας του Δήμου Ν. Προποντίδας, πληροφορίες: Μυλωνοπούλου Ζωή τηλ. 2373350208 e-mail: zoi.milonopoyloy@nea-propontida.gr , Κατσιρμά Βούλα: τηλ. 2373350218 και Σαββίδης Βασίλης τηλ/ 2373350243. Ταχ.Διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, ή

β) στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Νικολαϊδου Ιωάννα, Τηλ. 6977 778 182, e-mail: nikolaidu_ioanna@windowslive.com

γ) Επίσης, έντυπο αίτησης έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, από όπου μπορεί να αναζητηθεί από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και κατόπιν να αποσταλεί στο προαναφερόμενο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

—————

Πίσω