Ένα διαφορετικό ερωτηματολόγιο για τους γονείς.

2012-09-09 19:24

 

Αγαπητοί  γονείς.

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς σας παρουσιάσουμε ένα ερωτηματολόγιο που πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσει στον προσανατολισμό των αναγκών του παιδιού σας, καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων σας με το σχολείο.

Ας αναρωτηθεί ο καθένας:

 

Α. Στην καλλιέργεια της γλώσσας

 1. Ακούω προσεκτικά και δείχνω ενδιαφέρον σε ό,τι μου λέει το παιδί μου;
 2. απαντώ σε ερωτήσεις του παιδιού μου;
 3. Απαντώ στο παιδί μου με πλήρεις προτάσεις ή θεωρώ πολλά πράγματα αυτονόητα;
 4. συζητώ με το παιδί μου αυτά που βλέπει στην τηλεόραση;
 5. Συζητώ με το παιδί μου πάνω στις εμπειρίες που κουβαλά από το σχολείο;
 6. Ενθαρρύνω το παιδί μου να γράφει;
 7. διαβάζω ιστορίες, παραμύθια ή άλλο στο παιδί μου;
 8. Δίνω την ευκαιρία στο παιδί μου να με βλέπει να διαβάζω;
 9. Επισκέπτομαι με το παιδί μου εκθέσεις βιβλίων;
 10. Φέρνω βιβλία στο παιδί μου, αγοράζω βιβλία με το παιδί μου γι αυτό το ίδιο;
 11. Μαθαίνω στο παιδί μου να φροντίζει τα βιβλίο του;
 12. Εξηγώ στο παιδί μου το γιατί πρέπει να γίνει κάτι έτσι ή αλλιώς , ώστε να συνδέει την αιτία με το αποτέλεσμα και να γίνει ικανό στους συλλογισμούς;
 13. Υποστηρίζω το παιδί μου να ενδιαφέρεται και να υπηρετεί κοινές ευθύνες και συμφέροντα και όχι μόνο τα του εαυτού του;
 14. βοηθώ το παιδί μου να έχει ομαλή σχέση με την φύση και να την προστατεύει τόσο όσο αυτό είναι στις δυνάμεις του;

 

Β. Στην καλλιέργεια της λογικομαθηματικης σκέψης

 

 1. Ενθαρρύνω το παιδί μου στα μαθηματικά;
 2. δημιουργώ καταστάσεις προβληματισμού που να καλλιεργούν την μαθηματική σκέψη;
 3. Παίρνω το παιδί μου για ψώνια, ώστε να γίνεται η πρώτη εφαρμογή των μαθηματικών στη ζωή;
 4. Διδάσκω τη σοφία της οικονομίας με το να τεκμηριώνω γιατί πρέπει να αγοράσω αυτό το προϊόν κι όχι κάποιο άλλο;
 5. Διδάσκω στο παιδί μου να εκτιμά την αξία του χρήματος και την εργασία που κρύβει κάθε αγαθό;

 

Γ.Στην συναισθηματική του ισορροπία.

 1. χαμογελώ συχνά στο σπίτι;
 2. Επαινώ το παιδί μου για όλες τις προσπάθειες του που αποβλέπουν σε θετικές πράξεις;
 3. Συζητώ μαζί του για τα λάθη του, για το καλό για το κακό, για το αληθινό και το ψεύτικο, για το ωραίο και το άσχημο;
 4. Αποφεύγω να το συγκρίνω με άλλα παιδιά;
 5. Υποστηρίζω το παιδί μου να γίνει υπεύθυνο και το ενθαρρύνω να δοκιμάζει νέα πράγματα;

Αποφεύγω να συζητώ μπροστά στο παιδί μου για τα λάθη που, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει ο δάσκαλος, συζητώντας αυτά μόνο με το δάσκαλο, αποφεύγοντας έτσι τη σύγκρουση στα πρότυπα;

 

 

 

 

 

 

 Δ. Στις συναντήσεις με τους γονείς.

1.     Παρακολουθώ τις συνελεύσεις των γονέων;

2.     Γνωρίζω το σκοπό του Συλλόγου Γονέων;

3.     Προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως εθελοντής;

4.     Βοηθώ στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του σχολικού προγράμματος;

 

Ε.Γενικότερα

 

1.      Στέλνω το παιδί μου στο σχολείο καθημερινά και στη ώρα του;

2.      Βάζω το παιδί μου στο κρεβάτι, και σε μια λογική ώρα;

3.      Εκφράζω μια θετική στάση προς το σχολείο;

4.      Επικοινωνώ με την νηπιαγωγό τακτικά, μαθαίνοντας για την πρόοδο του παιδιού μου;

5.      Παρακολουθώ τις σχολικές εργασίες που φέρνει το παιδί μου στο σπίτι;

 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτήματα, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς σε μια κοινή κατεύθυνση των στόχων του σχολείου. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και σχολείου θα συντελέσει στην ανάπτυξη μιας θετικής αντίληψης του παιδιού για τον εαυτό του, για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς και ενός σταθερού προσανατολισμού στη ζωή. Οι περισσότερες από τις παραπάνω ερωτήσεις μπήκαν σε ένα ερωτηματολόγιο για την αυτοαξιολόγηση των γονέων στη στάση τους απέναντι στο παιδί και το σχολείο.

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

Οι νηπιαγωγοί: Πετράκη Βέτα

                           Αργυροπούλου Βίκυ

—————

Πίσω