Από το θεατρικό "Οι γυναίκες της Πίνδου"

Από το θεατρικό "Οι γυναίκες της Πίνδου"