Χορευτικό από το θεατρικό: Οι Σουλιώτισσες

Χορευτικό από το θεατρικό: Οι Σουλιώτισσες