Από το θεατρικό: Οι Σουλιώτισσες

Από το θεατρικό: Οι Σουλιώτισσες