ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


 

Εδώ μπορείτε να δείτε πατώντας στους ανάλογους συνδέσμους ,παρουσιάσεις σε μορφή power point,που χρησιμοποιήσαμε καατά την διάρκεια διαφόρων προγραμμάτων μας.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ

More PowerPoint presentations from vicky

Παρουσίαση με εικόνες από το χρονικό της 28ης Οκτωβρίου 1940

 


Πίνακες με θέμα το βιβλίο 

 

 

 


 

Πίνακες με θέμα τα μέσα μεταφοράς

 

 


 

Παραμύθι " Ο Λύκος ξαναγύρισε"


 

Παραμύθι ,οικολογία." Ο Κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια"

 


 

Πορεία προς το Θείο Πάθος