ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ


 

Παροιμία είναι η λαϊκή έκφραση, η οποία επιγραμματικά εκφράζει μια αλήθεια για τη ζωή, μια γνώμη που πηγάζει από τη μακρόχρονη κοινή πείρα, συνήθως με τρόπο αλληγορικό.

Οι παροιμίες είναι οι βαθιές παρατηρήσεις του λαού για τη ζωή. Από τις παροιμίες αντλούμε πολύτιμα διδάγματα, διδάγματα χρήσιμα για τη ζωή.

Οι παροιμίες είναι λακωνικές και γλαφυρές, είναι φράσεις που κατακυρώνουν και διαιωνίζουν την σοφία των λαών. Εξεικονίζουν, περιγράφουν με ζωηρότητα και ακρίβεια τη συμπεριφορά των μελών της κοινότητας στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, απέναντι στην εξουσία και τη θρησκεία, σε ότι αφορά τον καθημερινό βίο, την εργασία, τη φτώχεια και τον πλούτο, τη ζωή και το φυσικό περιβάλλον. Οι ανθρώπινες επαφές και πράξεις, η φιλία, το ήθος, οι συνήθειες, ο έρωτας, οι αρνητικές πλευρές της ζωής, οι ανάγκες και οι δοκιμασίες κρίνονται, επαινώνται-εγκωμιάζονται ή στιγματίζονται με λαϊκά αποφθέγματα καυστικά ή σκωπτικά, δηκτικά ή επαινετικά. Οι παροιμίες αντικατοπτρίζουν συχνά τον φυλετικό χαρακτήρα, την ποιότητα και το δημιουργικό υπόστρωμα