ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ

Οι γλωσσοδέτες είναι ένα γλωσσικό, πνευματικό και πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Συνήθως, είναι φράσεις ή στίχοι με φανταστικές λέξεις.  Τα παιδιά δοκιμάζουν να τους πουν χωρίς να κάνουν λάθος. Πολλές φορές όμως μπερδεύονται και ξεκαρδίζονται στα γέλια


Παρακάτω παραθέτουμε μερικούς γλωσσοδέτες.

 

 

  • Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη 
  • Καλημέρα καμηλιέρη . . . καμηλιέρη καλημέρα 
  • Κοράλλι πετροκόραλλο και πετροκοραλλάκι.
  • Πίτα σπανακόπιτα, σπανακολαδόπιτα 
  • Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή; 
  • Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας, ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας, ανέβηκε στην τζιντζιριά, στη μιντζιριά, στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά, να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα, τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.